Recycle information cool packs

How to recycle or re-use your cool packs

Masz szczególne wymagania?
Znajdźmy wspólnie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Recycle

RecyCold® cool packs keep products chilled thanks to a 100% biodegradable cooling. Meaning that the cooling gel can be disposed of in a bio-container or simply emptied in the garden. The exterior pouch is made of paper with an LDPE coating. Once the pouch has been emptied, it can be disposed of in either residual waste, bins for combined materials, or in the paper recycling stream. Please check your national recycling rules and guidelines to determine the correct bin or method of disposal.

Re-use

But, before you get ready to recycle your RecyCold cool packs, ask yourself if you can re-use them. They are perfectly suited for easy storage in your freezer to provide more cooling when you need it.

A great way to re-use your cool packs include cooling ingredients or drinks outdoors. When handling your cool packs with care, there is no limit to the number of times they can be frozen and thawed, after multiple uses you’ll want to dispose of the paper shell.

WAŻNE — opuszczasz tę stronę

Opuszczasz stronę internetową firmy Ranpak. Strona internetowa, na którą wchodzisz, nie jest własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie jest przez te podmioty obsługiwana. Treści, produkty i informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich nie są własnością firmy Ranpak ani żadnej z jej spółek zależnych ani nie są przez te podmioty kontrolowane. W związku z powyższym firma Ranpak nie składa żadnych oświadczeń, nie popiera ani nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z osobą trzecią, jej produktami lub usługami, jej stroną internetową, jej polityką lub praktykami dotyczącymi prywatności ani z zawartością jej strony internetowej.